Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΔΩΔΕΚΑ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Στην ενίσχυση των «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» και των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή δυο προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών με συνολικό προϋπολογισμό 12.190.000 ευρώ, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα....Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των κέντρων γίνεται μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ο προϋπολογισμός για τα «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» είναι 11.000.000 ευρώ και για τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» είναι 1.190.000 ευρώ.
«Διασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών, που παρέχουν πολύ σημαντική βοήθεια σε χιλιάδες συμπολίτες μας, για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια, με χρήματα που προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ και από τα κοινωνικά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας. Η κρίση βαθαίνει και πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης, οι ‘ευπαθείς’ πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή το οικογενειακό περιβάλλον τους αδυνατεί να τους φροντίσει. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθεί με συντονισμένες ενέργειες να ενεργοποιήσει όλα εκείνα τα προγράμματα και να αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του ΣΕΣ 2014 – 2020, το ταχύτερο δυνατό, για να μπορέσει να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή στην περιοχή, για να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια μέσω των συγκεκριμένων Κέντρων, τα οποία ενισχύει για την επόμενη τριετία με 12 εκ. ευρώ. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, στοχεύουμε στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, αλλά και στη φροντίδα των ηλικιωμένων, στους οποίους οφείλουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου